Date cu caracter personal

Toate drepturile pentru acest site revin Restaurantului BRICKS - (M)eating Point!

Confidentialitate
Restaurantul BRICKS - (M)eating Point asigura confidentialitatea clientilor si a datelor furnizate de catre acestia pe cardurile de feedback. Aceste date sunt folosite exclusiv pentru scopul in care au fost furnizate (analiza feedback, informare).
Restaurantul isi rezerva dreptul de a pastra in baza de date informatiile de contact ale clientilor, cu scopul de a le trimite acestora materiale informative si de prezentare a serviciilor oferite, oferte speciale etc. Restaurantul BRICKS - (M)eating Point nu pune la dispozitia tertilor datele clientilor sai.


Declarație privind politica respectării vieții private
Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare (nume, e-mail, telefon) pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, sau când folosiți produsele sau serviciile noastre.

Cum prelucrăm datele tale personale?
Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza informații în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim, etc. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

Cum poți să administrezi acordurile exprimate?
Pentru a vă putea informa despre produsele sau evenimentele care ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră, putem prelucra date personale care permit actualizarea produselor pe care vi le oferim. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră.
Ca să fie cât mai simplu pentru dumneavoastră, trebuie să știți că puteți verifica și modifica oricând acordurile existente solicitând acest lucru în scris.

Comunicăm date personale către alți destinatari?
Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzacțiile pe care le inițiați, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către consultanți externi sau furnizori IT, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).

Cât timp prelucram datele personale?
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.
Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?
Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale.

În continuare găsiți lista completă a drepturilor pe care le aveți:
• Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;
• Dreptul de opoziție – puteți să va opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, va puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la Restaurant BRICKS, str. Horea nr. 2, Cluj-Napoca, la nr. de telefon +40 364 730 615 sau prin e-mail, la adresa contact@bricksrestaurant.ro.